Internett: A Game Changer for Mental Health

Er Google den nye inngangsporten til mental helse?

Studie etter studie viser at det store flertallet av Internett-brukere henvender seg til World Wide Web for å få svar på helserelaterte spørsmål. Selv om det er gjort færre studier innen psykisk helse, lærer vi at Internett raskt blir en viktig ressurs for millioner av individer som leter etter informasjon om psykisk helse. For eksempel søkes ordet «depresjon» på Google mer enn 7 millioner ganger hver måned. På, vi får treff hver dag fra enkeltpersoner som leter etter informasjon om så forskjellige emner somselvmordsforebygging,festestilogfrykt for intimitet, og hver uke ser det ut til at en ny klient tar kontakt med meg etter å ha lest en av bloggene mine.

I følge forskerne John Powell og Aileen Clarke, som utførte en befolkningsundersøkelse for British Journal of Psychiatry, 'Internett har en betydelig rolle i informasjonssøking om psykisk helse.' Nye studier viser at '28 % av Internett-brukere ser på nettet etter informasjon om depresjon, angst, stress eller psykiske problemer.' Disse tallene øker i yngre generasjoner, med 1/3 av tenåringer som nå bruker Internett for å oppsøke psykisk helserelatert informasjon og mer enn 1/3 av individer i alderen 18-29.